Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, sa budú konať dňa 26. augusta 2021:

 

- na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania SjF, Letná 1/9, Košice obhajoba dizertačnej práce:

 

Ing. Miloša Ujlakyho o 09.00 hod. na tému „Optimalizácia procesu organizácie skúšok spôsobilosti pre oblasť kalibračných laboratórií

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: metrológia

 

- na Katedre výrobnej techniky a robotiky SjF, Letná 1/9, Košice obhajoba dizertačnej práce:

 

Ing. Martina Bezáka o 11.00 hod. na tému „Návrh bezkontaktného meracieho zariadenia pre kontrolu kvalitatívnych parametrov polotovaru pre výrobu pneumatiky – pätkové lano

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: výrobná technika.

 

- na Ústave manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva SjF, Park Komenského 9, Košice obhajoby dizertačnej práce:

 

Ing. Jozefa Trojana o 08.00 hod. na tému „Aplikácia metód digitálneho inžinierstva za účelom zdokonaľovania procesov v heterogénnych podnikoch

 

JUDr. Ladislava Rosochu o 09.00 hod. na tému „Uplatnenie modelov pri normotvorbe a zlepšovaní procesov pre výrobnú spoločnosť ”,

 

Ing. Jána Rusnáka o 10.00 hod. na tému „Inovačné projektové metódy a postupy implementácie

 

Ing. Kristíny Ľachovej o 11.00 hod. na tému „Uplatnenie OOE a zavádzanie online Kanban systému vo výrobnej spoločnosti

študijný program: strojárstvo, študijný odbor: priemyselné inžinierstvo

 

Obhajoby dizertačnej práce sa budú konať podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

 

Obhajoby dizertačnej práce budú zabezpečené v danom termíne, v súlade s platným odborným odporúčaním Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, súvisiacim

s vývojom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na Slovensku.