30. jún 2021 (streda)
Aula Maxima Technická univerzita v Košiciach

 

HARMONOGRAM:

 

9.00 h študijné programy:

 

TECHNOLÓGIE, MANAŽMENT A INOVÁCIE STROJÁRSKEJ VÝROBY

TECHNOLÓGIE, MANAŽMENT A INOVÁCIE STROJ. VÝROBY (KOMBINOVANÁ METÓDA)
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA
AUTOMOBILOVÁ VÝROBA - EN
POČÍTAČOVÁ PODPORA STROJÁRSKEJ VÝROBY

 

10.30 h študijné programy:

 

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

KVALITA A BEZPEČNOSŤ(KOMBINOVANÁ METÓDA)
PROTETIKA A ORTOTIKA
STROJNÉ INŽINIERSTVO
STROJNÉ INŽINIERSTVO - EN

 

12.00h študijné programy:

 

PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO

PRIEMYSELNÁ MECHATRONIKA
RIADENIE A EKONOMIKA PODNIKU

 

Pokyny k priebehu odovzdávania diplomov:

  1. Prosíme o príchod k Aule Maxima 30 minút pred začatím ceremoniálu odovzdávania diplomov.
  2. Sprievod študenta (rodinní príslušníci) max. 2 osoby na 1 absolventa.
  3. Absolventi sú povinní mať pri vstupe do Auly Maxima rúško, resp. respirátor.
  4. Absolventi sú povinní pri vstupe vypísať formulár (Meno, Priezvisko, telefónny kontakt) na účely epidemiologického vyšetrovania.
  5. Absolventi sú povinní pri vstupe do Auly Maxima podpísať absolventskú knihu.
  6. Počas ceremoniálu promótor vyzve absolventa, aby prišiel pre diplom. Absolvent sa postaví, vystúpi na pódium, dotkne sa pravou rukou žezla, ktoré drží pedel, zreteľne povie „sľubujem“, následne ľavou rukou berie z rúk promótora diplom, poďakuje a vykoná mierny úkon hlavou. Potom sa ukloní promočnému kolégiu a auditóriu a s diplomom odchádza späť na svoje miesto.
  7. Fotostena s rekvizitami a fotografom bude umiestnená na prvom medziposchodí v bloku B (dekanát SjF).