Zápis predmetov v systéme MAIS prebieha od 16. 06. 2021 do 04. 07. 2021