Pokyny pre úspešné zaregistrovanie záverečnej práce a jej zadanie na tlač nájdete na:
http://www.lib.tuke.sk/data/Pokyny_ZP.pdf

Instructions for successful registration of the final thesis and its submission for printing can be found at:
http://www.lib.tuke.sk/data/Pokyny_ZP_EN.pdf

 

Systém na registráciu záverečných prác / Registert he thesis on :

https://portal.lib.tuke.sk/etd