DSC 0043

 

Spoločnosť Mitsubishi Electric pre SjF TUKE bezplatne poskytla najnovší typ inovatívneho kolaboratívneho robota RV-5AS-D, ktorý bude na Ústave automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky využívaný tak pre praktické vyučovanie študentov, ako aj na overovanie jeho schopností prostredníctvom riešených výskumných úloh.

Jedinečné možnosti programovania i ovládania tohto kolaboratívneho robota (aj prostredníctvom panela, ktorý je umiestnený priamo na robotickom ramene) ho spolu s pracovným dosahom 900mm, nosnosťou 5kg a extrémnou presnosťou polohovania ±0,03mm predurčujú pre simultánnu činnosť s človekom.

Ovládanie kolaboratívneho robota je tak intuitívne, že základné programovacie činnosti zvládne i operátor, ktorý nie je expertom na robotiku.

Otvára sa tak priestor pre pokročilé riešenia a praktickú realizáciu bakalárskych a diplomových prác študentov denného i kombinovaného štúdia.

Poďakovanie patrí slovenskej pobočke spoločnosti Mitsubishi Electric Europe B.V, ktorú zastupoval Ivan Blaži a Ing. Peter Horos.

 

Ďakujeme!

 

DSC 0049

 

DSC 0028

 

DSC 0033

 

DSC 0035