Úsek zahraničných vzťahov a mobility TUKE vypisuje výzvu na predkladanie prihlášok pre študentov, záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2021/22.

Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 08.04.2021.

Detailné inštrukcie k postupu pri podávaní prihlášky a zoznam požadovaných príloh nájdete v prehľadnej prezentácii na webovej stránke

Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na 3 nové tutoriály, ktoré sme pripravili pre záujemcov o Erasmus+ mobilitu

 

Výzva na štúdium
https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-pre-studentov-studijny-pobyt/(slovensky)
https://erasmus.tuke.sk/en/call-for-applications-for-erasmus-students-study/ (anglicky)

Výzva na stáž
https://erasmus.tuke.sk/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-pre-studentov-staz/ (slovensky)
https://erasmus.tuke.sk/en/call-for-applications-for-erasmus-students-traineeship/ (anglicky)

 

Tutoriál 1

poskytnutie základných informácií o programe Erasmus+: https://erasmus.tuke.sk/wp-content/uploads/2021/02/C%CC%8Co-je-Erasmus.pdf,

Tutoriál 2:

postup pri podávaní prihlášky: https://erasmus.tuke.sk/wp-content/uploads/2021/02/Som-s%CC%8Ctudentom-TUKE-a-ma%CC%81m-za%CC%81ujem-o-Erasmus.pdf

Tutoriál 3:

postup po schválení prihlášky: https://erasmus.tuke.sk/wp-content/uploads/2021/02/Moja-prihla%CC%81s%CC%8Cka-bola-schva%CC%81lena%CC%81-c%CC%8Co-d%CC%8Calej_.pdf