On-line výučba bude prebiehať cez platformu MS TEAMS.

 

Vyučujúci pridajú svojich študentov do tímov. Žiadame všetkých študentov, aby sledovali svoj TUKE e-mail a riadili sa pokynmi vyučujúcich.
Študenti sú povinní zúčastňovať sa na výučbe s funkčným internetovým pripojením a zapnutou kamerou a mikrofónom.

 

Skupina:

1. ročníka SjF paralela A do skupín na anglický a nemecký jazyk, výučba začína v utorok 16.02.2021 o 10,50

- 1. ročníka SjF paralela B do skupín na anglický a nemecký jazyk, výučba začína v utorok 16.02.2021 o 13,30

- 2. A ročník, výučba začína v stredu 17.02.2021 o 10,50

- 2. B ročník, výučba začína v stredu 17.02.2021 o 13,30