Výučba Telesnej výchovy pre študentov všetkých fakúlt TUKE (okrem FVT) začína aj v letnom semestri AR 2020/2021 dištančnou formou!


Všetci študenti musia byť prihlásení na niektorú z rozvrhových jednotiek – na vybraný šport prostredníctvom systému MAIS. Študent si zvolí do rozvrhu taký šport, deň aj čas, ktorý mu bude v prípade prechodu na prezenčnú formu vyhovovať. Prihlasovanie na šport bude prebiehať od 8.2.2021 do 26.2.2021.


Študent, ktorý má z akýchkoľvek dôvodov v semestri zapísané dve telesné výchovy, je povinný sa prihlásiť na hodiny k tomu istému vyučujúcemu!


Ak bude pretrvávať dištančná forma výučby, predmet Telesná výchova bude realizovaná tak ako v zimnom semestri, teda dištančnou formou.


Všetky inštrukcie k dištančnej telesnej výchove nájdete na nasledujúcej stránke:


https://ktv.tuke.sk/wps/portal/ktv/katedra/oznamy/distancna-tv


Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov, sa riadia pokynmi uvedenými na stránke Katedry telesnej výchovy:

https://ktv.tuke.sk/wps/portal/ktv/vyucba/oslobodenie-od-telesnej-vychovy


Informácie k dištančnej telesnej výchove pre študentov kombinovanej metódy a IŠP:


https://ktv.tuke.sk/wps/portal/ktv/vyucba/informacie-pre-studentov-kombinovanej-metody/kombinovana-metoda-info