Prosíme všetkých študentov 1. ročníka SjF, aby na základe vlastného výberu cudzieho jazyka vyplnili príslušný formulár uvedený nižšie. Zároveň upozorňujeme študentov, že ani jeden z nižšie uvedených jazykov sa nedá študovať v stupni "začiatočník".

 

Angličtina:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSUyNE7cikAZvyv_HcYNECR-OwTHMRSnaHPZrQof5FqlHlTQ/viewform

 

Nemčina:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSX6We_AgwRz_sfaQd9h3MTVQyFIG9hSdjmh6D8hnwPGCcaQ/viewform

 

Termín: do 31.01.2021

 

Prosíme o vyplnenie pravdivých údajov, na základe ktorých budete zaradení do skupín. Výsledné zaradenie do skupín bude zverejnené na webstránke Katedry jazykov aj na webstránke SjF TUKE pred začiatkom semestra. Na prvú hodinu prineste, prosím, k nahliadnutiu maturitné vysvedčenie.