študentská časť akademického senátu TUKE pripravila krátky dotazník pre všetkých študentov I., II. a III. stupňa Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom dotazníka je zistiť dopad vírusu Covid-19 na jednotlivé fakulty TUKE a ich študentov. (Vypracovať dotazník trvá max. 2 min.)

Odkaz na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc64u1A__H81cauwuLe1KRC7gL7Gxd1BX5LnVyd_5kz8tT1Fg/viewform?usp=sf_link