Termíny skúšok v januári a februári 2021:


12.01.2021
14.01.2021
19.01.2021
21.01.2021
26.01.2021
28.01.2021
02.02.2021
04.02.2021
09.02.2021
11.02.2021

 

– od 9:00 do 14:00, vždy v 30-minútových úsekoch. Výnimočné termíny KJ z organizačných dôvodov neposkytuje.

 

Doktorand je zodpovedný za dodržanie nasledovných pokynov a informovanie školiteľa o nich:


• Skúška bude prebiehať v reálnom čase ako konferenčný videohovor cez MS Teams medzi doktorandom a komisiou, ktorú tvorí školiteľ, jazykový konzultant a predseda komisie.


• Doktorand sa prihlási na termín skúšky cez prihlasovací formulár výberom dostupného 30-minútového intervalu v želaný deň a vyplnením formulára. Prihlasuje sa až potom, ako mu termín schváli odborný školiteľ aj jazykový konzultant. Nikdy sa neprihlasujte bez ich vedomia!


• Ak školiteľ neskôr zistí, že nemôže byť prítomný na online skúške v reálnom čase, písomne (emailom vedúcej KJ) splnomocní za seba primeranú náhradu a zabezpečí jej účasť na skúške.


• Doktorand, školiteľ aj ostatní členovia komisie si stiahnu aplikáciu MS Teams podľa pokynov na webstránke UVT.


• Doktorand bude vykonávať skúšku cez počítač s kamerou a mikrofónom (nie cez mobil). Pred skúškou sa zoznámi s prostredím a funkciami MS Teams, aby si overil fungovanie kamery, mikrofónu a schopnosti zdieľať obrazovku zároveň s obrazom, ktorý sníma kamera.


• Doktorand aj členovia komisie sa prihlásia svojím jedinečným TUKE loginom a heslom cez MS Teams do tímu Doktorandi a čakajú na prijatie.


• Najneskôr 5 minút pred začiatkom termínu skúšky sú doktorand aj členovia komisie online. Videokonferenciu začne predseda komisie, ktorý aj vedie skúšku (nevolá doktorand), ostatní sa pripoja k prebiehajúcej schôdzi.


• Skúška aj s vyhodnotením bude trvať max. 30 minút, všetci zúčastnení zabezpečia jej nerušený priebeh a dodržanie časového rámca.


• Počas celej skúšky doktorand musí mať zapnutú kameru.


• Prvou časťou skúšky je preklad – doktorand bude zdieľať obrazovku s textom, ktorý prekladal, predseda komisie mu vyberie časť, ktorú bude ústne prekladať. Text je potrebné mať v elektronickej podobe, aby všetci účastníci videli prekladanú stať a zároveň doktoranda. (Ak je pre doktoranda problém zabezpečiť text v elektronickej podobe, informuje sa vopred u jazykového konzultanta/vedúcej KJ o ďalšom postupe.)


• Následne doktorand zdieľa zoznam odborných tém, z ktorých predseda jednu vyberie. Ak má doktorand pripravenú prezentáciu v MS PowerPoint, zdieľa ju. Kamera je po celý čas zapnutá.


• Predseda komisie vyberie konverzačnú tému a vedie rozhovor s doktorandom. Školiteľ aj jazykový konzultant môžu kedykoľvek vstupovať do rozhovoru a dávať otázky.


• Po vyzvaní predsedom komisie doktorand ukončí hovor (opustí schôdzu).


• Komisia vyhodnotí priebeh skúšky bez prítomnosti doktoranda.


• O výsledku skúšky bude doktorand informovaný elektronicky a podľa pokynov pošle údaje do protokolu mailom na sekretariát KJ (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).