Dňa 14. decembra 2020 sa v miestnosti CONSILIUM MAGNUS Strojníckej fakulty TU v Košiciach, Letná 9/B, 1. poschodie uskutoční dizertačná skúška doktorandov:

 

PhDr. Petra Hermela o 9,00

Téma písomnej práce: „Intradiskálna parametrizácia biomechanických zákonitostí na driekových platničkách

Školiteľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

 

Ing. Jany Klímovej o 10,00

Téma písomnej práce: „Vývoj a výskum materiálov na báze magnéziových zliatin pre aditívnu výrobu implantátov

Školiteľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

 

MDDr. Andrei Sinčák Konečnej o 11,00

Téma písomnej práce: „Biomechanická analýza dentálnych náhrad vyrobených aditívnymi technológiami

Školiteľ: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

 

Ing. Lukáša Mitríka o 12,00

Téma písomnej práce: „Progresívne metódy hodnotenia materiálov pre implantológiu

Školiteľ: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.

 

Študijný odbor elektrotechnika

Študijný program biomedicínske inžinierstvo