Dňa 26. novembra 2020 sa v miestnosti CONSILIUM MAGNUS Strojníckej fakulty TU
v Košiciach, Letná 9/B, 1. poschodie uskutoční dizertačná skúška doktorandov:


Ing. Miroslava Palka o 8,00
Téma písomnej práce: „Optimalizácie konštrukcie mechanických pohonných sústav pre ultraľahké mobilné zariadenia
Školiteľ: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.


Ing. Maroša Palka o 9,00
Téma písomnej práce: „Optimalizácie riadenia mechanických pohonných sústav pre ultraľahké mobilné zariadenia
Školiteľ: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.


Študijný odbor strojárstvo
Študijný program priemyselná mechatronika

Dizertačná skúška je verejná.