Dňa 18.11.2020 páni prezidentka Zuzana Čapútová vymenovala nových vysokoškolských profesorov.

Blahoželáme prof. Ing. Jaroslave Kadárovej, PhD. a prof. Ing. Marekovi Sukopovi, PhD.

 

kadarova

prof. Ing.Jaroslava Kádárová,PhD. - priemyselné inžinierstvo

 sukop

 prof. Ing. Marek SUKOP, PhD. - výrobná technika