O ZABEZPEČOVANÍ VZDELÁVACIEHO PROCESU, UBYTOVANÍ V ŠDaJ TUKE A STRAVOVANÍ V SÚVISLOSTI S RIZIKOM OCHORENIA COVID-19 SPÔSOBENÉHO KORONAVÍRUSOM – II. VLNA

V celom znení je na stiahnutie tu pdf