Od druhého týždňa zimného semestra (t.j. týžden začínajúci 28.9.2020) prechádza výučba jazykov na Strojníckej fakulte na dištančnú (online) formu.