Pre online výučbu na Strojníckej fakulte využívame prednostne produkty Microsoft Office 365 . Ako študenti máte tento produkt k dispozícií zdarma.

Postup pre prihlásenie sa je na stránke https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/software/microsoft-office365

 

Pre priamu komunikáciu s vyučujúcimi a taktiež pri online výučbe a prednáškach je vzužívaný program MS Teams.

Aplikáciu môžete používať ako online službu na Office 365, alebo si ju môžete nainštalovať do svojho počítača priamo zo stránky Office 365, prípadne priamo zo stránky Microsoftu https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion.

K všetkým programom sú dostupné podrobné návody.

 

Ak má predmet v systéme MAIS alebo na portáli MAIS v rozvrhu uvedený Kód Teamu, tak sa študenti, ktorý daný predmet navštevujú, majú pomocou daného kódu pripojiť k Teamu daného predmetu.