1. Výučba v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 sa začína 21. septembra 2020.
 2. Študenti sú povinní nosiť vlastné rúško vo všetkých vnútorných priestoroch Technickej univerzity v Košiciach.
 3. Študenti sú povinní mať počas celého vyučovacieho procesu vlastné rúško, alebo štít a vlastné písacie potreby.
 4. Prednášky v I. (Bc.) stupni vysokoškolského štúdia budú prebiehať dištančnou metódou (online) prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v čase rozvrhu SjF TUKE.
 5. Prednášky v II. (Ing.) stupni vysokoškolského štúdia budú prebiehať prezenčnou metódou podľa rozvrhu SjF TUKE.
 6. Cvičenia a semináre budú prebiehať prezenčne v skupinách max. 25 osôb podľa rozvrhu SjF TUKE.
 7. Študijné skupiny budú stanovené podľa abecedy a študijného programu.
 8. Žiaden študent Strojníckej fakulty TUKE s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov Technickej univerzity v Košiciach.
 9. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, alebo pozitívneho výsledku testovania na COVID-19, kontaktujte študijnú referentku Ing. Gabrielu Dobranskú - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / +421 55 602 2156.
 10. Je zriadený informačný kanál, ktorý bude študentom SjF TUKE poskytovať informačný servis ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 na webovej stránke Strojníckej fakulty TUKE.
 11. Študenti sú povinní vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní za obdobie 14 dní, ktorý odovzdajú vyučujúcemu na prvom cvičení.
 12. Rušia sa všetky hromadné akcie s účasťou študentov, vrátane Slávnostného otvorenia akademického roka 2020/2021.
 13. Stáže a exkurzie študentov sa nebudú vykonávať do odvolania.
 14. Zahraniční študenti sú povinní po príchode na Slovensko ísť do 5-dňovej karantény a absolvovať PCR test na ochorenie COVID-19 na Slovensku pred začatím výučby na SjF TUKE podľa odporúčania rektorátu TUKE.
 15. Zahraničný študent je povinný pred začatím výučby preukázať sa Slovenským PCR testom na ochorenie COVID-19 na študijnom oddelení SjF TUKE. Kontrola COVID-19 testu bude evidovaná v online systéme na študijnom oddelení a bude prístupná pre pedagógov.

Pokyn dekana k organizácii a prevádzke akademického roka 2020/2021 na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 08.09.2020  pdf

 

Aktuálne informácie pre študentov a zamestnancov TUKE: odkaz

Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní za obdobie 14 dní:

   pre zamestnancov SjF TUKE       pre študentov SjF TUKE  
ikona word   pdf