Milí kolegovia,

 

dovoľujem si informovať Vás o zverejnenej výzve Erasmus+ na predkladanie prihlášok pre učiteľov a pracovníkov TUKE na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2020/2021.

 

Výzva bola zverejnená na

 

www.tuke.sk (https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/news/erasmus-vyzva-na-mobility-zamestnancov-tuke-do-krajin-eu-a-ehp-sept-2020),

 

www.erasmus.tuke.sk (https://erasmus.tuke.sk/erasmus-vyzva-na-mobility-zamestnancov-tuke-do-krajin-eu-a-ehp-2/)

 

a na Facebooku (https://www.facebook.com/tuke.sk/).