Zápis na štúdium

Zápis na štúdium v AR 2020/2021 pre postupové ročníky bude prebiehať online cez informačný systém MAIS v dňoch od 03.09.2020 do 09.09.2020.

 

Zápis na štúdium v AR 2020/2021 pre 1. Bc. a 1. Ing. bude prebiehať online cez informačný systém MAIS v dňoch od 03.09.2020 do 09.09.2020.

 

https://student.tuke.sk/student/home.mais