Študenti, ktorí boli vylúčení zo štúdia pre nesplnenie podmienok, si môžu podať novú prihlášku na štúdium na Strojnickej fakulte v AR 2020/2021 do 10.9.2020.