Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
2.  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
3.  prof. Ing. František Greškovič, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby súčasný
4.  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
5.  prof. Ing. Eva Zdravecká, CSc.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
6.  prof. Ing. Emil Evin, CSc.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby súčasný
7.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
8.  doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
9.  doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií súčasný
10.  doc. Ing. Anna Guzanová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
11.  prof. Ing. Ján Viňaš, PhD  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný
12.  doc. Ing. Janka Majerníková, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný 
13.  doc. Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.  SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný 
14.  doc. Ing. Dagmar Draganovská, PhD.   SjF TUKE, Katedra strojárskych technológií a materiálov súčasný 
15.  doc. Ing. Peter Ižol, PhD.  SjF TUKE, Katedra počítačovej podpory technológií nový
16.  RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.  SAV Košice nový
17.  Ing. Radovan Bureš, CSc.  SAV Košice nový
18.  Ing. Karel Saksl, DrSc.  SAV Košice nový
19.  doc. Ing. Michal Fabian, PhD.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby nový
20.  doc. Ing. Miroslav Tomáš, PhD.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Náuka o materiáloch  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 1
2.  Moderné spracovateľské technológie  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória a technológia procesov obrábania  prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. 20 2
2.  Teória a technológia procesov tvárnenia  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 2
3.  Teória a technológia procesov povrchových úprav  prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 20 2
4.  Teória a technológia procesov zvárania a zlievania  prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 20 2
5.  Teória a technológia spracovania práškových a nekovových materiálov  prof. Ing. František Greškovič, CSc. 20 2
6.  Modelovanie a simulácia technologických procesov  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 3
7.  Technologičnosť a kvalita výrobkov  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3
8.  Výroba automobilov  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3
9.  Experimentálne a inovačné metódy odboru  prof. Ing. Emil Evin, CSc. 20 3
10.  Projektovanie výrobných procesov a systémov  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 20 3