Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
3.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
4.  doc. Ing. Jaroslava Kádárová PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
5.  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
6.  doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmenu, priemyselného a digitálneho inžinierstva súčasný
7.  doc. Ing. Michal Puškár, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva nový
8.  doc. Ing. Jaroslav Markovič, PhD.  Slovenská legálna metrológia nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Pokrokové priemyselné inžinierstvo  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 20 1
2.  Vedecké, inovačné a experimentálne metódy odboru  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Teória a metodológia projektovania podnikových procesov a systémov  doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 20 2
2.  Logistické podnikové procesy, modelovanie a simulácia procesov  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 2
3.  Moderné spracovateľské technológie  prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 20 2
4.  Teória krízového a investičného riadenia podnikov  prof. Ing. Jozef Mihok, PhD. 20 2
5.  Digitálne, virtuálne a inteligentné závody  prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 20 3
6.  Podnikové informačné technológie a systémy  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 20 3
7.  Teória podnikového controllingu  doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 20 3