Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  súčasný
2.  prof., Ing., Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  súčasný
3.  doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  súčasný
4.  doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky  súčasný
5.  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.  SjF TUKE, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva súčasný
6.  doc. Ing. Marek Sukop, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
7.  doc. Ing. Ján Semjon, PhD.  SjF TUKE, Katedra robotiky súčasný
8.  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania súčasný
9.  doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.  SjF TUKE, Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania súčasný
10.  doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.  SjF TUKE, Katedra mechatroniky súčasný
11.  doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.  SjF TUKE, Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní nový
12.  doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.   SjF TUKE, Katedra mechatroniky nový

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Modelovanie mechatronických systémov  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 1
2.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Riadené kmitanie  doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 20 2
2.  Stochastická dynamika  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 2
3.  Experimentálne metódy v mechanike  doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 20 2
4.  Vybrané state z dynamiky  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 2
5.  Teória automatického riadenia  prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc. 20 2
6.  Elektromechanické prevodníky  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 2
7.  Senzory a senzorové systémy  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 20 3
8.  Pohybové systémy  prof. Ing. Štefan Segľa, CSc. 20 3
9.  Robotika  prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 20 3
10.  Metóda konečných prvkov  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 20 3
11.  Umelá inteligencia  prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 20 3
12.  Mikrosystémová technika  prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 20 3