Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  prof. Ing. Ján Slota, PhD.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva predseda
2.  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.  SjF TUKE, Ústav energetického a procesného inžinierstva člen
3.  prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.  SjF TUKE, Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky člen
4.  prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.  SjF TUKE, Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky člen
5.  prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.  SjF TUKE, Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií člen
6.  prof. Ing. Emil Spišák, CSc.  SjF TUKE, Ústav technologického a materiálového inžinierstva člen
7.  prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.  SjF TUKE, Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom odbore

Č.Titul, meno, priezviskoPracovisko 
1.  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva  súčasný
2.  doc. Ing. Martin Mantič, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva  súčasný
3.  doc. Ing. Michal Fabian, PhD.  SjF TUKE, Katedra automobilovej výroby   súčasný
4.  doc. Ing. Róbert Grega, PhD.  SjF TUKE, Katedra konštrukčného a dopravného inžinierstva  súčasný

 

Predmety širšieho vedného základu - PŠVZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Prevádzková pevnosť a životnosť konštrukcií  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 20 1
2.  Teória a metodika experimentov  doc. Ing. Peter Sivák, PhD. 20 2
3.  Vybrané state z matematiky  prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 20 1, 2

 

Predmety odborného základu - POZ

Č.Názov predmetuGarant predmetuPočet kreditovSemester štúdia
1.  Mechanické a hydraulické pohonné systémy  prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. 20 3
2.  Teória a konštrukcia dopravných strojov  doc. Ing. Martin Mantič, PhD. 20 3
3.  Teória a konštrukcia stavebných strojov  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 20 3
4.  Modelovanie a simulácia materiálových tokov  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 20 3
5.  Teória a konštrukcia mobilných poľnohospodárskych strojov  doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 20 3