Zápis do I. ročníka bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na AR 2021/22 sa uskutoční v dňoch 06.07.2021 – 30.08.2021, on-line prostredníctvom e-zápisu v IS MAIS TUKE.


Pre úspešný zápis je potrebné, aby ste mali zaplatený zápisný poplatok podľa pokynov, ktoré ste obdržali spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.


Po spárovaní platby (študijnou referentkou) si vygenerujete prihlasovacie údaje podľa obdržaných pokynov a môžete sa prihlásiť do informačného systému TUKE – IS MAIS ako študent (https://student.tuke.sk/student/home.mais).

 

E-zápis predmetov na AR 2021/2022 bude prebiehať v IS MAIS v dňoch 13.09.2021 - 20.09.2021