Náhradné a opravné štátne skúšky a obhajoby záverečných Bc. a Ing. prác sa budú konať dňa 24. 08. 2021.

 

- odovzdanie záverečnej práce do univerzitnej knižnice do 06.08.2021


- realizácia skúšok pre končiacich študentov do 06.08.2021

 

V prípade otázok kontaktujte študijné oddelenie Strojníckej fakulty, prípadne tajomníkov katedier.