forma štúdia

p.č.

číslo prihlášky ŠP čas
Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky

 

 

Denná forma

1. 2321R02909 priemyselná mechatronika 10:45
2. 2321R05471 priemyselná mechatronika 11:00
3. 2321R05223 výrobná technika 11:15
4. 2321R05047 výrobná technika 11:30
5. 2321R05301 výrobná technika 11:45
6. 2321R05216 výrobná technika 12:00
7. 2321R03126 výrobná technika 12:15

Externá forma

8. 2321R05473 priemyselná mechatronika 12:30
9. 2321R04498 priemyselná mechatronika 12:45
10. 2321R05337 výrobná technika 13:00
11. 3321R05447 výrobná technika 13:15
Ústav technologického a materiálového inžinierstva

 

 

Denná forma

1. 2321R05518 strojárske technológie a materiály 10:45
2. 2321R05317 strojárske technológie a materiály 11:00
3. 2321R05352 strojárske technológie a materiály 11:15
4. 2321R03173 strojárske technológie a materiály 11:30
5. 2321R05017 strojárske technológie a materiály 11:45
6. 2321R03172 strojárske technológie a materiály 12:00
7. 2321R03460 strojárske technológie a materiály 12:15

Externá forma

8. 2321R02982 strojárske technológie a materiály 12:30
9. 2321R05151 strojárske technológie a materiály 12:45
Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva

 

Denná forma

1. 2321R05362 priemyselné inžinierstvo 10:45
2. 2321R03553 priemyselné inžinierstvo 11:00
3. 2321R05464 priemyselné inžinierstvo 11:15
4. 2321R05036 priemyselné inžinierstvo 11:30

Externá forma

5. 2321R05634 priemyselné inžinierstvo 11:45
Ústav konštrukčného inžinierstva a mechaniky
Denná forma 1. 2321R05549 časti a mechanizmy strojov 10:45
2. 2321R05443 časti a mechanizmy strojov 11:00
Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií

Denná forma

1. 2321R05632 biomedicínske inžinierstvo 15:00
2. 2321R04958 biomedicínske inžinierstvo 15:15
3. 2321R05537 biomedicínske inžinierstvo 15:30
Externá forma 4. 2321R05582 biomedicínske inžinierstvo 15:45
5. 2321R05349 kvalita a bezpečnosť 16:00
6. 2321R05486 kvalita a bezpečnosť 16:15
Ústav energetického a procesného inžinierstva

Denná forma

1. 2321R05614 inžinierstvo prostredia 10:45
2. 2321R05595 inžinierstvo prostredia 11:00
3. 2321R05246 inžinierstvo prostredia 11:15
4. 2321R05221 inžinierstvo prostredia 11:30
5. 2321R05530 inžinierstvo prostredia 11:45
6. 2321R05206 energetické stroje a zariadenia 12:00

Externá forma

7. 2321R03636 energetické stroje a zariadenia 12:15
8. 2321R05498 energetické stroje a zariadenia 12:30

 

Na stiahnutie pdf