Študenti, uvedení v zozname, skontrolujte si IBAN v informačnom systéme MAIS do 4.11.2020, na ktorý Vám bude poukázané prospechové štipendium. V prípade, ak IBAN v informačnom systéme MAIS nemáte uvedený, nižšie prikladáme postup.

 

 Priznané prospechové štipendiá v AR 2020/2021

 

I. stupeň štúdia

II. stupeň štúdia
S2419097909-2319T01 S2416083128-2319T02
S2419100604-2319T01 S2416083426-2319T03
S2419097073-2319T01 S2416083060-2319T02
S2419098257-2319T01 S2416082923-2319T02
S2419098283-2319T01 S2416084146-2319T02
S2419096814-2320T03 S2416083191-2319T02
S2419097466-2319T01 S2416083742-2319T02
S2419098339-2319T01 S2416082831-2319T02
S2419098636-2319T01 S2416084099-2319T02
S2419097903-2319T01 S2416084214-2319T02
S2419098578-2319T01 S2416084293-2319T02
S2419097169-2319T01 S2416083874-2319T02
S2419097403-2319T01 S2416086249-2319T02
S2418092758-2318T01 S2416082948-2319T02
S2418091711-2318T01 S2416082945-2319T03
S2416083428-2318T01 S2416083805-2319T04
S2418091757-2318T01
S2418092331-2318T01
S2418092043-2318T02  
S2418091706-2318T01  

 

Postup ako v systéme MAIS skontrolovať číslo účtu

 student pridane uctu

 

Kritéria pre  priznávanie štipendií na stránke TUKE   https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-univerzity/interne-predpisy-a-smernice/zakladne-vnutorne-predpisy-tuke#stipendijny-poriadok