Termín odovzdávania záverečných a diplomových prác sa presúva na  22.05.2020.