Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezvisko
 
1.  prof. Ing. Ján SLOTA, PhD. predseda
2. prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc. člen
3. prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD. člen
4.  prof. Ing. Róbert GREGA, PhD. člen
5. prof. Ing. Michal KELEMEN, PhD. člen
6. prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. člen
7.  prof. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD. člen
8. prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc. člen
9. prof. Ing. Jozef SVETLÍK, PhD. člen
10. prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. člen
11. doc. RNDr. Pavol HVIZDOŠ, DrSc. člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezvisko
1. Pačaiová Hana, prof. Ing. PhD.
2. Oravec Milan, prof. Ing. PhD.
3. Miroslav Dovica. prof. Ing. CSc.
4. Balážiková Michaela , doc. Ing. PhD.
5. Markulik Štefan, doc. Ing. PhD.
6 Tomašková Marianna , doc. Ing. PhD.
7 Turisová Renáta, doc. Ing. PhD.