vyberove konanie

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.,MPH v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vnútorných predpisov „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach“ výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách docentov, na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach :


na Katedru priemyselného a digitálneho inžinierstva :
- 1 miesto docenta so zameraním na pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť v oblasti priemyselného inžinierstva


Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá - všeobecné kritériá, konkrétne podmienky a zoznam požadovaných dokladov sú uverejnené na internetovej stránke:
http://www.sjf.tuke.sk/fakulta/vyberove-konania


Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorným platovým poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Podľa uvedených predpisov a vzhľadom na požadované kritéria odbornej praxe sa stanovuje výška tarifného platu pre funkciu: docenta od 1 678,00 € v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe.

 

Adresa na doručenie prihlášok:
Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach
Referát personálnej práce
Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ
Letná 1/9
042 00 Košice - Sever


Uzávierka prihlášok: 24.11.2023
Dátum predpokladaného nástupu: január 2024


Materiály obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.

Výberové konania sú uverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom a na internetových stránkach Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach www.sjf.tuke.sk, http://www.tuke.sk, na úradných výveskách Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.

TUKE uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 1 roka.
Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE alebo ich môžete získať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
dekan

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Február 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.