vyberove konanie

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.,MPH v y h l a s u j e v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vnútorných predpisov „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach“ výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov do funkcie odborného asistenta a pracovných miest výskumných pracovníkov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach :


na Katedru strojárskych technológií a materiálov :

- 1 miesto odborného asistenta so zameraním na pedagogickú a vedecko – výskumnú činnosť v oblasti
strojárskych technológií a materiálov

- 1 miesto výskumného pracovníka so zameraním na vedecko – výskumnú činnosť v oblasti strojárskych
technológií a materiálov


na Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva :

- 1 miesto výskumného pracovníka so zameraním na vedecko – výskumnú činnosť v oblasti priemyselného
inžinierstva


Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá - všeobecné kritériá, konkrétne podmienky a zoznam požadovaných dokladov sú uverejnené na internetovej stránke:
http://www.sjf.tuke.sk/fakulta/vyberove-konania


Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Vnútorným platovým poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. Podľa uvedených predpisov a vzhľadom na požadované kritéria odbornej praxe sa stanovuje výška tarifného platu pre funkciu odborného asistenta v rozpätí od 1 102,50 € (brutto) a pre pracovné miesto výskumného pracovníka v rozpätí od 1 074,00 € ( brutto) v závislosti od dĺžky započítanej odbornej praxe.


Adresa na doručenie prihlášok:
Strojnícka fakulta Technická univerzita v Košiciach
Referát personálnej práce
Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ
Letná 9
042 00 Košice


Termín: do 27.01.2020
Dátum predpokladaného nástupu: 01.03.2020


Materiály obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb, t.j. uchádzačov prihlásených do výberového konania, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.


Výberové konania sú uverejnené na webovom sídle určenom ministerstvom a na internetových stránkach Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach www.sjf.tuke.sk, http://www.tuke.sk, na úradných výveskách Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.


Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti.
TUKE uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 1 roka.


Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE alebo ich môžete získať prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
dekan

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

SkodaAuto2019plg

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Január 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.