Veda na požiadanie

 

Implantáty pre ľudí

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

 

Boom a riziká bezdrôtových technológií v aplikáciách do priemyslu a služieb

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

 

Spôsoby ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav pneumatickými spojkami

prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.

 

Úžasný svet mechanizmov, manipulátorov a robotov – dvere dokorán! Od staroveku až po súčasnosť

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.

 

Realita v počítači – ako dnes strojní inžinieri navrhujú stroje

prof. Ing. J. Bocko, CSc.

 

Krízové manažérstvo, aplikácia pre BCM (Business Continuity Management)

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

 

Posudzovanie rizík, požiadavky Zákona NR SR č.128/2015 Z.z.

prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

 

Bezpečnosť, predpoklad úspešného a spokojného života

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

 

Recyklácia produktov (výrobkov) - bublina , či nutnosť?

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

 

Fyzikálne faktory prostredia a ich vplyv na obyvateľov

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

 

Analýza lisovateľnosti vysokopevných plechov

prof. Ing. Emil Evin, CSc.

 

Prednosti, úskalia, riziká a trendy vo využívaní vodíka v priemyselných a mobilných aplikáciách

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.

 

Digitálne dvojča v kontexte implementácie digitálnych softvérov do výrob

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

 

Riadiace systémy s jednočípovými mikrokontrolérmi

prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.

 

Svet robotov

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.