Inžinierske štúdium

Aj v tej najnovšej a najluxusnejšej reštaurácii nestačí dokonalé vybavenie kuchyne, ale na to, aby poskytovala kvalitné jedlá, je potrebný výborný kuchár, ktorý svojimi vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťou pripravuje jedlá, pre ktoré návštevníci radi navštevujú príslušný podnik. Rovnako vo výrobe, samotné najnovšie stroje a zariadenia nedokážu vyrobiť výrobky požadovanej kvality. Na ich výrobu je nutné poznať všetky materiálové vlastnosti, ale aj technologické možnosti spracovaných materiálov i použitých nástrojov. Tieto vlastnosti môže poznať iba vzdelaný človek, ktorý svojimi vedomosťami a skúsenosťami vie premeniť materiály na hotové výrobky pomocou najnovších výrobných strojov a zariadení. Konštrukcia a konštruktéri v strojárstve boli dlhé roky považovaní za najvyšší level prípravy výroby.  Strojárske technológie Ich produktom sú však len výstupy v podobe 2D výkresov alebo 3D modelov. V reálnom živote však vieme používať len hotové výrobky, stroje a zariadenia. Preto je v súčasnosti výroba základom pre uspokojovanie potrieb ľudí. Štúdiom tohto študijného programu sa naučíš ako najrýchlejšie a najlacnejšie spracovať súčasné i novované materiály na hotové výrobky. Dnešná príprava výroby i samotná výroba využíva veľmi široký rozsah počítačovej podpory, využíva softvéry pripravené pre rôzne technológie. Výstupy týchto softvérov sú však závislé od vstupov, vstupných údajov a spôsobu ich spracovania, preto by ich mali obsluhovať ľudia, ktorí majú všetky znalosti o materiáloch, o možnosti ich spracovania a o možnosti strojov a nástrojov pri ich spracovaní. Toto všetko Ti ponúka práve tento študijný program.