Internetový časopis Ústavu technológií a manažmentu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, zaregistrovaný na ministerstve kultúry SR dňa 19.02.2008 pod registračným číslom 37/2008 prideleným národnou agentúrou ISSN
optimized for min. IE6, Firefox 1.5.x.x, Opera 8; resol.: 1024x768 webmaster