Pracovník

fotografia

Ing. František Ďurovský

meno, priezvisko, titul

Ing. František Ďurovský

pozícia

doktorand

telefón

++421 55 602 2625

e-mail

ks.ekut@2.yksvorud.kesitnarf

rozvrh hodín

rozvrh hodín
Vedúci katedry: prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.
tel./fax.: ++421 55 602 2193
e-mail: ks.ekut@fjs.ratvk
Sekretariát: Mária Strojná
tel.: ++421 55 602 2196
e-mail: ks.ekut@anjortS.airaM

Katedra robotiky

Němcovej 32, 042 00 Košice
orientačný plánik
KVTaR: František Ďurovský
xhtml  css   2005 - 2015 Ing. Ivan Ignáth