Organizačná štruktúra

Vedúci katedry :

prof. Ing. HAJDUK Mikuláš, PhD.

Zástupca vedúceho katedry :

doc. Ing. SUKOP Marek, PhD.

Tajomník :

Ing. JÁNOŠ Rudolf, PhD.

Sekretárka:

STROJNÁ Mária

Členovia katedry:

doc. Ing. SEMJON Ján, PhD.

Ing. JÁNOŠ Rudolf, PhD.

Ing. TULEJA Peter, PhD.

Ing. KOUKOLOVÁ Lucia, PhD.

Doktorandi:

Ing. JURUŠ Ondrej

Ing. MARCINKO Peter