Oblasť prevencie závažných priemyselných havárií

Oblasť prevencie závažných priemyselných havárií

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe žiadosti č. 680/2003-6.3 zo dňa 5.9.2003, Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9/A, 040 01 Košice, podľa § 22  zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o udelení autorizácie.

Číslo autorizácie : 001/2009/AUT - 3.2

 

 

Na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie pôsobí tím špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií:

prof. Ing. Milan Oravec, CSc.
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.
Doc. Ing. Štefan Markulik, PhD.
Doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.

Ponúkame kompletné vypracovanie všetkých etáp havarijného plánovania podľa zákona NR SR č. 128/ 2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií:

- kategorizácia podniku s predbežným posúdením rizík
- oznámenie o zaradení podniku,
- posúdenie rizík ZPH (selektívna metóda a kvantitatíne metódy, hodnotenie individuálneho a spoločenského rizika),
- posúdenie finančných a environmentálnych strát,
- program prevencie závažných priemyselných havárií,
- bezpečnostný riadiaci systém,
- havarijné plány, vrátane scenárov,
- bezpečnostná správa.
 

Spolupráca s Inštitútom celoživotného vzdelávania ponúka odbornú prípravu havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií (v zmysle platného  Zákona o prevencii závažných priemyselných havárií).

Táto odborná príprava vznikla z potreby oboznámiť odborníkov v priemysle so Smernicou Rady č. 82/501/EHS o veľkých havarijných nebezpečenstvách (SEVESO) a následne potom so Smernicou Rady č. 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky (pracovný názov Smernica SEVESO II) a o ich implementácii do slovenskej legislatívy.

Odborný garant kurzu je Dr.h.c., mult. prof., Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Technická univerzita v Košiciach má skúsenosti s vyškolením už 80-ich účastníkov Lektormi na kurze sú odborníci, ktorí sa podieľali na tvorbe zákona ako aj pracovníci, ktorí už zákon uplatňovali v praxi.

Bližšie informácie:

Technická univerzita, Letná 9, VČaZS,
MVDr. Valéria Geffertová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
040 01 Košice
tel.0556022125
mobil: 0903123754 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.