Konferencia: BOZP - Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Slovenská asociácia pre BOZP a OPP
Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

 

  

 logo tuke all v11 modre v1    NIP    IP  euagent     logo Asociacia BOZP sirka 300x84    logo zap 150x150

  

 

si Vás dovoľujú pozvať na 

XXXII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

nadpis

  

4.-6. december 2019
Štrbské Pleso 

 

 

 

Táto konferencia sa koná vrámci projektu APVV-15-0351

" Vývoj a aplikácie modelov riadenia rizík v podmienkach technologických systémov v súlade so stratégiou Priemysel (Industrie) 4.0".

 

 

 

Ciele konferenie:

Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 30 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP. Súčasťou konferencie bude odovzdanie certifikátov „Bezpečný podnik“.

 

Vedecký výbor konferencie: 

 

 • Dr.h.c. mult.prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc. - vedúci KBaKP, SjF 
 • doc. Ing. Jiří Pokorný, PhD. - dekan FBI VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. - dekan FBI, Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Karol Balog, PhD. - riaditeľ ÚBEK MTF STU Trnava
 • Ing. Karol Habina - generálny riaditeľ, Národný inšpektorát práce
 • Juraj Uherek - predseda Slovenskej Asociácie pre BOZP a OPP

 

Organizačný výbor:

 • doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Michal Gorzás, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Anna Nagyová, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Marta Nagyová – KBaKP SjF TU v Košiciach

 

Odborné zameranie:logo BOZP KONF NOVE 2017

 • Riziká ako súčasť stratégie - Priemysel 4.0

 • Nové trendy v oblasti BOZP - Legislatíva

 • Novovznikajúce riziká a kľúčové ukazovatele výkonnosti v manažérstve rizík

 • Bezpečnosť technických zariadení

 • Bezpečnosťv údržbe

 • Riadenie rizík v rámci Safety & Security - Integrovaná bezpečnosť

 • Bezpečnosť kritickej infraštruktúry

 • Prevencia závažných priemyselných havárií

 • Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP

 • Spolupráca pri prevencii rizík

 • Vzdelávanie v oblasti BOZP

 • Ergonomické požiadavky ako súčasť BOZP

 

Cieľová skupina: 

 • Bezpečnostní technici,

 • manažéri, podnikatelia, zástupcovia zamestnancov, odboroví funkcionári, živnostníci, ergonómovia,

 • lektori, vedecko - pedagogickí pracovníci na VŠ,

 • inšpektori práce, iní.

 

 

Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie AJ)

 

Fotoarchív konferencie:

 

 


 

Pokyny pre autorov

 Instructions for Authors

 

  

Sekretariát konferencie BOZP 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9, 042 00 Košice


e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. , doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.: +421 55 602 2530

 

 

Kontakt

  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Strojnícka fakulta
Ústav bezpečnosti, kvality a environmentalistiky
KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
Letná 9, 042 00, Košice

tel: +42155 / 602 2501
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

mapa