HLAVNÉ INFORMÁCIE
         

 

 

Ciele konferencie:

Medzinárodná vedecká konferencia DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto oblasti, je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností mnohých odborníkov. Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov. Odbornosť programu a konferencie podporuje aj fakt, že Asociácia technických diagnostikov SR je členom ČO ZSVTS – Členskej organizácie Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Odborní garanit konferencie:

 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – prezident ATD SR a vedúci katedry KBaKP
 • prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

Vedecký výbor konferencie:

 • Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františak Trebuňa, Csc. - Technická univerzita v Košiciach, Dekan Strojníckej fakulty
 • doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. - predseda Slovenskej spoločnosti údržby
 • doc. Ing. František Helebrant, Csc. - Vysoká škola bánska –Technická univerzita Ostrava – prezident Asociácie technických diagnostikov ČR
 • doc. Ing. Viera Peťková, PhD. - eustream,a.s., Nitra
 • Ing. Ján Petko - GM Podpory výroby U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Ing. Rudolf Hrivík, PhD. - Slovenské elektrárne - ENEL, a.s. Bratislava, vedúci oddelenia DTS
 • Ing. Roman Jedlička - Slovenské elektrárne - ENEL, a.s. Atómové elektrárne Bohunice o.z. – člen výboru ATD SR

Organizačný výbor:

 • Mgr. Radoslava Paulenková – ATD SR
 • doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Jana Namešanská, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing.Slavomíra Vargová, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing.Branislav Konečný – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing.Lukáš Kamenický – KBaKP SjF TU v Košiciach
 • Ing. Michal Gorzás, PhD. – KBaKP SjF TU v Košiciach

Odborné zameranie:a

 • vibrodiagnostika
 • elektrodiagnostika
 • tribodiagnostika
 • termovízia
 • normalizácia v oblasti technickej diagnostiky
 • experimentálne metódy a spoľahlivosť
 • technická diagnostika
 • bezpečnosť technických systémov
 • systémy údržby - nové trendy v praxi
 • nové trendy v oblasti technickej diagnostiky

 Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština

 


 

 
Copyright © 2007 design by Michal Gorzás