ÚVOD
         

 

 

a

Technická univerzita v Košiciach
Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre bezpečnosť a  ochranu zdravia pri práci
Slovenská asociácia pre BOZP a OPP

 

XXVIII. medzinárodná konferencia BOZP,
November. 2015

      a

 

                  

 

 

 

 

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás