Úvod
rozvrh

Rozvrhy

Aktuálne rozvrhy hodín pre študentov našich odborov. Nájdete tu...
Knihy

Ponuka publikácií

Ponuka publikácií vydaných členmi katedry bezpečnosti a kvality produkcie. Nájdete tu...
stiahnut

Na stiahnutie

Podklady pre vyučbu, šablóny záverečných prác, zaujímavé prezentácie a iné. Nájdete tu...

katedra

Myšlienka na úvod...

 

Vstup nášho štátu do Európskej únie a prostredníctvom toho aj na európske trhy, kladie dôraz na prispôsobovanie sa slovenských podnikov silnému konkurenčnému prostrediu, ktoré dominuje v Európe. Rozdiel medzi slovenskými podnikmi a podnikmi krajín EÚ je v dosahovaní výsledkov v oblasti kvality, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti environmentu, ktoré dosahujú aj za pomoci uplatňovania zásad a požiadaviek kladené na systémy manažérstva súborom medzinárodných noriem a iných štandardov.

Vo svete ale hlavne v Európe sa certifikácii systémov manažérstva kladie čoraz väčší význam. Zákazníci a globálna konkurencia menia spôsob podnikania firiem na celom svete. Certifikovaný systém manažérstva dáva dobrý základ pre naplnenie prísnych požiadaviek legislatívy štátov Európske únie v oblasti ručenia výrobcov za svoj produkt. 

Kvalitu veľmi výstižne definuje citát Dr. W. E. Deminga:

"Kvalita je to, keď sa vracia zákazník a nie tovar."

Naším poslaním je pripraviť študentov v oblasti manažérskych systémov bezpečnosti a kvality tak, aby boli schopní v podnikoch tieto systémy zavádzať a následne ich efektívne riadiť.


kolektív katedry

SINAY

Niečo z histórie... Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená 8. júla 1952, ako jedna z prvých fakúlt vtedajšej Vysokej školy technickej. V súčasnosti je najväčšou fakultou z 8 fakúlt Technickej univerzity v Košiciach a je jej pevnou súčasťou. Fakulta ma ústavnú štruktúru s delením na katedry, ktoré sú v postavení autonómnych jednotiek s funkciami výučby, výskumu a ďalších aktivít smerom k aplikáciám. Desať rokov sa na Katedre dopravných zariadení a logistiky formoval nový študijný odbor Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce.

Len bezpečný život môže spĺňať požiadavky kladené na jeho vysokú kvalitu. Preto bolo prirodzené, že postupne dochádzalo na Strojníckej fakulte TU v Košiciach k vzájomnej integrácii problematiky bezpečnosti s oblasťou kvality. Všetky kroky viedli k tomu, že v roku 2000 schválil Akademický senát SjF TU založenie Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, ktorá bola dňom 1. septembra 2001 rozhodnutím dekana aj konštituovaná.

V rámci existujúcej organizačnej štruktúry Strojníckej fakulty je katedra začlenená do Ústavu bezpečnosti, kvality a environmentalistiky. Na katedre v súčasnosti pôsobia bývalí pracovníci niekdajších katedier, a to: Katedry dopravných zariadení a logistiky a Katedry automatizácie, merania a mechatroniky.

Vedúcim katedry je od jej vzniku
Dr.h..c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie...

...
spoľahlivý partner v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácii a poradenstva v podmienkach Európskeho výskumného a vysokoškolského priestoru.

Kontakt

 

  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Strojnícka fakulta
Ústav bezpečnosti, kvality a environmentalistiky
KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
Letná 9, 042 00, Košice

tel: +42155 / 602 2501
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

mapa