Úvod
rozvrh

Rozvrhy

Aktuálne rozvrhy hodín pre študentov našich odborov. Nájdete tu...
Knihy

Ponuka publikácií

Ponuka publikácií vydaných členmi katedry bezpečnosti a kvality produkcie. Nájdete tu...
stiahnut

Na stiahnutie

Podklady pre vyučbu, šablóny záverečných prác, zaujímavé prezentácie a iné. Nájdete tu...

studujBTS

 

Prečo študovať  Bezpečnosť technických systémov

 • absolvent študijného programu je schopný implementovať a riadiť systémy BOZP a závažné priemyselné havárie
 • budeš mať možnosti uplatnenia ako riadiaci pracovník tímov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, manažérskych systémov bezpečnosti a ako expert v konštrukčných tímoch pre riadenie rizík strojov a technických systémov
 • nadobudneš znalosti s projektovaním a konštruovaním v moderných softvéroch

 

 

 

proengineer   DSC 3705 

 

 

meranie vibracii

 

   

Ponúkame Ti

 • atraktívne povolanie v rôznych oblastiach verejného života a v sektore priemyslu
 • počas štúdia exkurzie, workshopy, semináre v spolupráci s firmami
 • témy na riešenie diplomových prác aj pre priemyselnú prax
 • získanie osvedčenia Bezpečnostný technik (po splnení podmienok)
 • možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

 

 DSC 3702   hasicska stanica

 

 

 

 

Naučíme Ťa:

 • používať metódy pre účinnú prevenciu v systéme človek -stroj -prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel
 • využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov konštrukcií strojov
 • tvorivo aplikovať legislatívu pre bezpečné postupy a produkty
 • zdokonaľovať jestvujúce strojné zariadenia v kontexte Integrovanej bezpečnosti

 

 shellecomarathon2    termokamera

 

shellecomarathon    Infra teplomer

 

 

 

StudujIKP

 

Prečo študovať  Inžinierstvo kvality produkcie (IKP)? 

 • o absolventov študijného programu IKP je v priemyselnej praxi veľký záujem,
 • profesia „kvalitára“ je agentúrami zverejňujúcich pracovné ponuky veľmi vyhľadávaná,
 • ako absolvent IKP môžeš pracovať na pozícii inžiniera, manažéra, audítora či kontrolóra kvality vo výrobnej alebo nevýrobnej organizácii,
 • môžeš sa uplatniť aj ako audítor v certifikačnom orgáne,
 • najviac pracovných ponúk v oblasti kvality je v automobilovom priemysle (celý dodávateľský reťazec od dodávateľov základných surovín, až po hotové automobily),
 • naši študenti sú vyhľadávaní priemyselnou praxou už počas svojho štúdia, počas ktorého môžu aplikovať teóriu v praxi, získavať praktické skúsenosti, priestor na riešenie diplomovej práce a finančne si prilepšiť.

IKP1   IKP2 

   

Ponúkame Ti 

 • štúdium orientované na prax,
 • prednášky odborníkov z praxe,
 • možnosť získavať praktické skúsenosti v praxi už počas štúdia (Trainee program),
 • riešenie diplomových prác v praktických podmienkach priemyselnej praxe,
 • ukončenie štúdia s registrovaným certifikátom – Interný audítor kvality (po splnení podmienok).

 IKP3   IKP4

 

IKP5

Naučíš sa:

 • vnímať význam slova „kvalita“ v širších súvislostiach (v podmienkach výrobného procesu),
 • rozumieť požiadavkám pre zabezpečovanie kvality uplatňujúcich sa v praxi,
 • nástroje kvality využívajúce na zlepšovanie procesov a produktov v praxi,
 • používať referenčné príručky z automobilového priemyslu pre využívanie podporných nástrojov na zabezpečovanie kvality v praxi,
 • princíp auditovania systému manažérstva kvality,
 • integrovať manažérske systémy, ktoré sa v praxi najčastejšie implementujú,
 • využívať softvér pre navrhovanie kvalitatívnych parametrov produktov.

 

IKP6     

    

SINAY

Niečo z histórie... Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená 8. júla 1952, ako jedna z prvých fakúlt vtedajšej Vysokej školy technickej. V súčasnosti je najväčšou fakultou z 8 fakúlt Technickej univerzity v Košiciach a je jej pevnou súčasťou. Fakulta ma ústavnú štruktúru s delením na katedry, ktoré sú v postavení autonómnych jednotiek s funkciami výučby, výskumu a ďalších aktivít smerom k aplikáciám. Desať rokov sa na Katedre dopravných zariadení a logistiky formoval nový študijný odbor Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce.

Len bezpečný život môže spĺňať požiadavky kladené na jeho vysokú kvalitu. Preto bolo prirodzené, že postupne dochádzalo na Strojníckej fakulte TU v Košiciach k vzájomnej integrácii problematiky bezpečnosti s oblasťou kvality. Všetky kroky viedli k tomu, že v roku 2000 schválil Akademický senát SjF TU založenie Katedry bezpečnosti a kvality produkcie, ktorá bola dňom 1. septembra 2001 rozhodnutím dekana aj konštituovaná.

V rámci existujúcej organizačnej štruktúry Strojníckej fakulty je katedra začlenená do Ústavu bezpečnosti, kvality a environmentalistiky. Na katedre v súčasnosti pôsobia bývalí pracovníci niekdajších katedier, a to: Katedry dopravných zariadení a logistiky a Katedry automatizácie, merania a mechatroniky.

Vedúcim katedry je od jej vzniku
Dr.h..c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie...

...
spoľahlivý partner v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácii a poradenstva v podmienkach Európskeho výskumného a vysokoškolského priestoru.

Kontakt

 

  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Strojnícka fakulta
Ústav bezpečnosti, kvality a environmentalistiky
KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
Letná 9, 042 00, Košice

tel: +42155 / 602 2501
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

mapa