snimka 2

Odkazy

 

Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní,

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania,

Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach

v spolupráci so

Spoločnosťou biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky, Slovenskej lekárskej spoločnosti,

Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

 

Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností, Slovenskej spoločnosti pre techniku v zdravotníctve

České společnosti pro zdravotnickou techniku

ICTA EUROPE International Commision on Technology and Disability, Rehabilitation International

pripravujú

X. ročník česko-slovenskej konferencie

TRENDY V BIOMEDICÍNSKOM INŽINIERSTVE

TRENDY V BIOMEDICÍNSKÉM INŽENÝRSTVÍ