Oznamy pre študentov

Oznamujeme študentom, že v stredu 10.04.2019 sa o 8:30 v zasadačke KAMaSI (B416) uskutoční Katedrové kolo ŠVOČ 2018/2019. Účasť je povinná pre všetkých študentov SI a AM v končiacich ročníkoch v prvom i druhom stupni VŠ štúdia, t.j. 3. Bc. SI, 2. Ing. SI a 2. Ing. AM. Študenti majú možnosť prezentovať časti diplomových a bakalárskych prác, alebo iné témy, ktoré sú súčasťou vedecko-výskumnej činnosti pracoviska.

Vytlačené práce (v lište alebo hrebeňovej väzbe) v rozsahu 15 – 20 strán  je potrebné odovzdať doc. Ing. Ingrid Delyovej, PhD.  alebo na sekretariáte katedry najneskôr do 09.04.2016 do 14:00 hod.

Prezentácie bude možné nahrať 10.04. pred začiatkom katedrového kola ŠVOČ. Časový rozsah prezentácie by mal mať dĺžku 5 až 7 minút! Najlepšie práce postúpia do fakultného kola.

Oznamujeme študentom, že v časti Dokumenty na stiahnutie nájdu aktualizovanú verziu karty študenta a titulnú stranu pre zápočtovú písomku, domáce zadania a písomnú časť skúšky v interaktívnej forme.

 

Študentov, ktorí sú aktívne zapojení do projektu Škoda-Disk, pozývame na workshop zameraný na statický výpočet a analýzu únavy hlinikového disku osobného automobilu, ktorý sa bude konať v stredu 13.3.2019 o 16:00 v počítačovej miestnosti B432 (4. pos. hlavná budova). Workshop povedie doc. Ing. Róbert Huňady, PhD..

Náš inžiniersky študijný program Strojné inžinierstvo obstál v európskej akreditácii EUR-ACE®. Tým sa zaradil medzi medzinárodne uznávané študijné programy, ktorých absolventi sa budú môcť pýšiť titulom euro inžinier. Veľkú zásluhu na tomto úspechu našej fakulty má hlavne prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., garant št. programu, ktorý celú akreditáciu a všetky potrebné dokumenty poctivo pripravil. Vďaka samozrejme patrí aj študentom Strojného inžinierstva, ktorí boli dôležitou súčasťou hodnotiaceho procesu a urobili pozitívny dojem na členov akreditačnej komisie. Tým pádom je št. program Strojné inžinierstvo ako jediný na Slovensku medzinárodne akreditovaný v oboch stupňoch vysokoškolského štúdia!

Ďalšie informácie:
Akreditácia inžinierskych študijných programov EUR-ACE®
European Network for Accreditation of Engineering Education

Certifikát Strojné inžiniersto - Euro-inžinier

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam