Harmonogram štúdia

Akademický rok 2108/2019

 

Začiatok ak. roka:
Slávnostné otvorenie ak. roka:
Koniec ak. roka:
 01. 09. 2018
 24. 09. 2018 o 11:00 hod. (Aula Maxima)
 31. 08. 2019

 

Zimný semester
Výučba v ZS:
Zimné prázdniny:
Skúšobné obdobie ZS:

 

 
 24. 09. 2018 – 21. 12. 2018
 22. 12. 2018 – 01. 01. 2019
 02. 01. 2019 – 08. 02. 2019

 

Letný semester
Výučba v LS:

Skúšobné obdobie LS:
Letné prázdniny :

 


 11. 02. 2019 – 10. 05. 2019 (postupové ročníky)
 11. 02. 2019 – 18. 04. 2019 (končiace ročníky)
 13. 05. 2019 – 28. 06. 2019
 01. 07. 2019 – 31 .08. 2019

 

Záver štúdia
Odovzdávanie indexov:
Odovzdanie záverečnej práce:
Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác:

 


 20. 05. 2019
 do 13. 05. 2019
 03. 06. 2019 - 14. 06. 2019

 

Štátne sviatky
Zimný semester:

Letný semester:
 

 01. 11. 2018 – štvrtok
 
 19. 04. 2019 – piatok
 22. 04. 2019 – pondelok
 01. 05. 2019 – streda
 08. 05. 2019 – streda
Zmeny v rozvrhu
   •   Dňa 09. 05. 2019 (štvrtok) bude vyučovanie ako v stredu.
Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam