Akademický rok 2021/2022

Začiatok ak. roka: 01. 09. 2021

Slávnostné otvorenie ak. roka: 20.09.2021 o 11:00 hod. v Aule Maxima

Imatrikulácia: 11.11.2021

Koniec ak. roka: 31.08.2022

Zápis na štúdium

1. Bc. e-zápis v systéme MAIS: 06.07.2021 – 12.07.2021

e-zápis do rozvrhu v systéme MAIS: 13.09.2021 - 20.09.2021

Postupové ročníky, e-zápis na štúdium v systéme MAIS: 03.09.2021 - 10.09.2021

Zápis predmetov

e-zápis predmetov v systéme MAIS: 17.06.2021 - 30.06.2021

 

Zimný semester

Výučba v ZS: 20.09.2021 – 17.12.2021

Zimné prázdniny: 20.12.2021 – 01.01.2022

Skúšobné obdobie ZS: 03.01.2022 – 11.02.2022

 

Letný semester

Výučba v LS - postupové ročníky: 14.02.2022 – 13.05.2022

Výučba v LS - postupové ročníky: 14.02.2022 – 22.04.2022

Skúšobné obdobie LS: 16.05.2022 – 01.07.2022

Letné prázdniny: 04.07.2022 – 31.08.2022

 

Záver štúdia

Uzávierka predmetov pre končiace ročníky: 20.05.2022

Odovzdanie záverečnej práce: do 13.05.2022

Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác: 30.05.2022 - 10.06.2022

Odovzdávanie Bc. diplomov: 29.06.2022

Promócie inžinierov: 23.06.2022

 

Štátne sviatky

Zimný semester: 01.11.2021 – pondelok, 17.11.2021 streda

Letný semester: 15.04.2022 – piatok, 18.04.2022 – pondelok

 

Zmeny v rozvrhu  

•   Žiadne