Aktuality

Posledný aprílový týždeň sme sa so študentami Aplikovanej mechaniky, Strojného inžinierstva a Mechatroniky zúčastnili každoročnej exkurzie do sveta automobilového priemyslu. V priebehu štyroch dní sme navštívili závod Matador vo Vrábľoch, Vývojové centrum spoločnosti Škoda-Auto, závod Škoda a Múzeum Škoda v Mladej Boleslavi, firmu Aufeer Design a nakoniec závod a múzeum Tatry v Kopřivnici. Program bol tradične bohatý. Videli sme mnoho zaujímavých vecí tykajúcich sa vývoja a výroby osobných a nákladných automobilov a detailne sa oboznámili s prácou dizajnérov, štrakerov, konštruktérov, technológov a výpočtárov. Študenti, ktorí sa zapojili do riešenia projektu Disk, dokázali, že o kvalitných študentov na našej fakulte núdza nie je. Aj keď počasie nám veľmi neprialo, domov sme sa vrátili plní nových zážitkov i cenných poznatkov.

exkurzia2017-1

exkurzia2017-2

Foto: doc. Ing. Michal Fabian, CSc.

 

Do pozornosti dávame dve najnovšie knižné tituly z dielne KAMaSI. Tým prvým je vedecká monografia "Numerické metódy mechaniky tuhého a poddajného telesa" autorského kolektívu J. Bocko, Š. Segľa. Monografia sa zaoberá výpočtovými metódami a technikami, ktoré sú využívané v mechanika kontinua a v mechanike mechanizmov pri návrhu, modelovaní, analýze a optimalizácií strojov a zariadení. Druhou publikáciou je vysokoškolská učebnica "Kmitanie mechanických sústav" autorov, J. Bocko, Š. Segľa, R. Huňady, ktorá slúži ako podporný študijný materiál k rovnomennému predmetu. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa s jednotlivými formami kmitania a matematickými modelmi mechanických sústav pre popis a analýzu ich dynamického správania. Obidve publikácie sú k zakúpeniu v predajni odbornej literatúry Elfa, alebo k zapožičaniu v Univerzitnej knižnici TUKE.

nove knihy2

Strojnícka fakulta TU v Košiciach Vás pozýva na Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať 10. a 11. februára 2017 v čase od 9.00 do 15.00 hod v priestoroch fakulty. Akcia je určená pre záujemcov o štúdium na našej fakulte, ale aj pre ich rodičov. Návštevníci si budú môcť prezrieť laboratória a počítačové učebne a získať informácie o možnostiach štúdia v jednotlivých študijných programoch. Bližšie informácie na www.sjf.tuke.sk/dod

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva, pod záštitou Dr.h.c. mult. prof. Ing. Frantisek Trebuna, CSc., dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a v spolupráci s Českou spoločnosťou pre mechaniky, organizuje 55. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Experimentální analýza napětí - EAN 2017, ktorá sa bude konať v termíne od 30.5.2017 do 1.6.2017 v Hoteli Atrium v Novom Smokovci. Bližšie informácie sú dostupné na internetovej stránke konferencie: ean2017.kamasi.sk

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam