Aktuality

V dňoch 17.5. - 18.5. bude prebiehať školenie z programu Siemens NX zamerané na dynamiku tekutín a simulácie prúdenia. Školenie bude prebiehať v miestnosti 417B. Predpokladaný začiatok 8:30. Školenie lektoruje Ing. Juraj Záhradník zo spoločnosti SOVA Digital. Pozvaní sú študenti AM a SI a pedagógovia KAMaSI. Kurz pokrýva celý simulačný proces od prípravy modelu, cez sieťovanie, definovanie okrajových podmienok, až po výpočet a zobrazenie výsledkov.

 

Harmonogram školenia:
1. deň
Lekcia 1 – Úvod
Lekcia 2 – Vytvorenie objemu tekutiny (Fluid volume creation)
Lekcia 3 – Sieťovanie a materiály (Meshing and material properties)
Lekcia 4 – CFD (Computational fluid dynamics)

 

2. deň

Lekcia 5 – Počiatočné a okrajové podmienky (Flow initial conditions and boundary conditions)
Lekcia 6 – Nastavenie riešenia (Flow solution options and solving)
Lekcia 7 – Výsledky (Post processing results)
Lekcia 8 – Mapovanie výsledkov (Results mapping)

 

Bližšie informácie poskytuje doc. Huňady, Bc. Kučinský.

 

V rámci pravidelných seminárov Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva sa dňa 2.3.2016 o 13:00 hod. bude v miestnosti 417B konať prednáška na tému: "A general model for various cohesive frictional contacts". Prednášať bude doc. Ing. Roman Vodička, PhD. z Katedry aplikovanej matematiky, SvF, TUKE.

Pozývame pedagógov KAMaSI a študentov inž. štúdia št. programov Aplikovaná mechanika, Strojné inžinierstvo a Mechatronika na besedu so študentmi AM, ktorí v rámci programu ERASMUS absolvovali zahraničný študijny pobyt na jednej z Belgických univerzít. Beseda sa uskutoční v utorok 1.3.2016 o 13:30 v učebni 421B. Účasť študentov je povinná.

Vitajte na novej stránke Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva. Dúfame, že sa Vám jej nový dizajn bude páčiť a že na nej nájdete všetky dôležité informácie a zaujímavosti.

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam