Aktuality

Do video galérie pribudlo ďalšie video o experimentálnych a numerických metódach v aplikovanej mechanike. V tomto videu je prezentovaná odporová tenzometria, metóda odvŕtavania pre určovanie zvyškových napätí, ďalej photosress a transmisná fotoelasticimetria. Video si môžeš pozrieť tu.

 

Oddnes je súčasťou našej internetovej stránky aj video galéria, kde sa z času na čas budú objavovať zaujímavé videá tykajúce sa vedecko-výskumných aktivít a štúdia na našej katedre. Video galériu nájdete v záložke Katedra. Prvé video, ktoré sme si pre Vás pripravili, prezentuje časť experimentálnych a numerických metód, ktorými disponujú naše katedrové laboratóriá a ktoré si máte možnosť osvojiť počas svojho štúdia. Video si môžeš pozrieť tu.

 

Tento rok sme sa spolu s ostatnými katedrami Ústavu konštrukčného a procesného inžinierstva prvýkrát zapojili do organizácie Detskej univerzity TUKE. Vo štvrtok 14.7.2016 sme na našej katedre v rámci prvého turnusu privítali prvých 60 detských poslucháčov, prevažne žiakov 3. až 5. ročníka základných škôl. Vymyslieť zaujímavý program a postarať sa o zábavu malých nadšencov vedy a techniky nebolo vôbec jednoduché, ale spolu s pracovníkmi ostatných katedier sme to zvládli na výbornú. V rámci našej aktivity nazvanej „Keď sa trasie svet“ sme deťom priblížili účinky mechanickej rezonancie. Pre deti sme pripravili niekoľko zaujímavých exponátov a experimentov, ktoré deti zaujali viac než sme si dokázali predstaviť. Deti boli skutočne aktívne, okamžite sa zapájali a o dobrovoľníkov nebola núdza. Už teraz sa tešíme na druhý turnus.

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

Detská univerzita TUKE 2016  Detská univerzita TUKE 2016

V rámci fakultného kola ŠVOČ 2016 získal autorský kolektív študentov št. programu Aplikovaná mechanika v zložení Bc. Martin Kučinský, Bc. Zuzana Polónyová a Bc. Juraj Kovaľ cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností za najlepšiu študentskú vedeckú prácu v akademickom roku 2015/2016. Cenu študentom odovzdal prof. Ing. Peter Demeč, CSc. - predseda klubu Slovenskej asociácie strojných inžinierov (SASI) pri SjF TUKE ako jednej z členských organizácií zväzu. Študenti sa vo svojej práci venovali konštrukčnému návrhu a pevnostnej kontrole aero-disku osobného automobilu Škoda Superb. Víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších pracovných i študijných úspechov.

svoc2016a  svoc2016b

svoc2016c  svoc2016d

Zdroj: www.sjf.tuke.sk

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam